Interne privacyverklaring Hotel het Laar B.V.

Hotel het Laar B.V. respecteert de privacy van haar personeel en haar klanten. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerkingen van de personeelsgegevens, het doel ervan alsook de mogelijkheden om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen. Daarnaast is er ook een beleid geschreven over de omgang met de persoonsgegevens die binnen de organisatie worden verwerkt.

Persoonsgegevens van werknemers:
Artikel 1 – Verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar personeel: Hotel het Laar B.V. (hierna: Ibis Tilburg ) gevestigd aan de Dr. Hub van Doorneweg 105, (5026 RB) Tilburg met KvK nummer: 59738650,

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Ibis Tilburg. Onder persoonsgegevens worden verstaan : alle informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam ,een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van onze werknemers :
 • Voor- en achternaam
 • BSN- nummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Camerabeelden
 • Foto’s (tijdens evenementen)
 • Relatie bij calamiteiten
 • Familie gegevens
 • Geboorteplaats/land
 • Nationaliteit
 • Informatie over het ID bewijs (soort/afgifte/verloop)
 • Bankrekeningnummer
 • Informatie over het dienstverband : datum in dienst, afloopdatum contract, contract vorm, functie, salaris, werkdagen, heffingskorting, pensioen, onkosten, burgerlijke staat.

Artikel 3 –  Doel van de verwerking

We verzamelen deze persoonsgegevens niet zomaar. De persoonsgegevens van onze werknemers worden verwerkt voor :

 • Onze personeelsadministratie
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting

De meeste gegevens zullen op grond van de arbeidsovereenkomst dan wel een wettelijke verplichting worden verzameld. In enkele gevallen is het mogelijk dat Heuvelpoort persoonsgegevens van u verzameld op grond van een gerechtvaardigd belang. Daarbij zal te allen tijde een belangafweging worden gemaakt waarbij de belangen van de werknemer worden afgewogen tegen de gerechtvaardigde belangen van de werkgever.

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

 

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van een rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@Ibis-tilburg.nl
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden gedaan in persoon bij de contactpersonen zoals in dit document vermeld waarbij een legitimatiebewijs dient te worden getoond. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengt

Artikel 6 – Verstrekkingen aan derden

Uw persoonsgegevens zullen worden verstrekt aan diverse derden indien noodzakelijk voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dan wel omdat Heuvelpoort dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Arbodienst en het pensioenfonds.

In het geval dat Ibis Tilburg partijen inschakelt voor haar verwerkingen, zoals bijvoorbeeld de salarisadministratie of de verzekeringsmaatschappij. Is met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten om de privacy van haar medewerkers te beschermen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

 1. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de Heuvelpoort verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald ten aanzien van alle gegevens die nodig zijn voor de fiscale bewaarplicht. Overige personeelsgegevens zullen na twee jaar na einde dienstverband worden verwijderd.

Artikel 9 – Beveiliging

Heuvelpoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Artikel 10 – Contact/klacht

Voor verzoeken, vragen of meer informatie kunt u zich richten tot de Privacy Coördinator via privacy@ibis-tilburg.nl. Heuvelpoort wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Interne privacyverklaring Heuvelpoort Hotel  B.V.

Heuvelpoort Hotel B.V. respecteert de privacy van haar personeel en haar klanten. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerkingen van de personeelsgegevens, het doel ervan alsook de mogelijkheden om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen. Daarnaast is er ook een beleid geschreven over de omgang met de persoonsgegevens die binnen de organisatie worden verwerkt.

Persoonsgegevens van werknemers:

Artikel 1 – Verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar personeel: Heuvelpoort Hotel B.V. (hierna: Mercure), gevestigd aan Heuvel 37, (5038 CP) Tilburg met KvK nummer: 18072526,

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Mercure. Onder persoonsgegevens worden verstaan : alle informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam ,een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van onze werknemers :
 • Voor- en achternaam
 • BSN- nummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Camerabeelden
 • Foto’s (tijdens evenementen)
 • Relatie bij calamiteiten
 • Familie gegevens
 • Geboorteplaats/land
 • Nationaliteit
 • Informatie over het ID bewijs (soort/afgifte/verloop)
 • Bankrekeningnummer
 • Informatie over het dienstverband : datum in dienst, afloopdatum contract, contract vorm, functie, salaris, werkdagen, heffingskorting, pensioen, onkosten, burgerlijke staat.

Artikel 3 –  Doel van de verwerking

We verzamelen deze persoonsgegevens niet zomaar. De persoonsgegevens van onze werknemers worden verwerkt voor :

 • Onze personeelsadministratie
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting

De meeste gegevens zullen op grond van de arbeidsovereenkomst dan wel een wettelijke verplichting worden verzameld. In enkele gevallen is het mogelijk dat Heuvelpoort persoonsgegevens van u verzameld op grond van een gerechtvaardigd belang. Daarbij zal te allen tijde een belangafweging worden gemaakt waarbij de belangen van de werknemer worden afgewogen tegen de gerechtvaardigde belangen van de werkgever.

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

 

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van een rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@mercure-tilburg.nl
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden gedaan in persoon bij de contactpersonen zoals in dit document vermeld waarbij een legitimatiebewijs dient te worden getoond. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengt

Artikel 6 – Verstrekkingen aan derden

Uw persoonsgegevens zullen worden verstrekt aan diverse derden indien noodzakelijk voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dan wel omdat Heuvelpoort dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Arbodienst en het pensioenfonds.

In het geval dat Mercure partijen inschakelt voor haar verwerkingen, zoals bijvoorbeeld de salarisadministratie of de verzekeringsmaatschappij. Is met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten om de privacy van haar medewerkers te beschermen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

 1. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de Heuvelpoort verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald ten aanzien van alle gegevens die nodig zijn voor de fiscale bewaarplicht. Overige personeelsgegevens zullen na twee jaar na einde dienstverband worden verwijderd.

Artikel 9 – Beveiliging

Heuvelpoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Artikel 10 – Contact/klacht

Voor verzoeken, vragen of meer informatie kunt u zich richten tot de Privacy Coördinator via privacy@heuvelpoort.nl. Heuvelpoort wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Interne privacyverklaring Tilburg Centrum OG  B.V.

Tilburg Centrum OG B.V. respecteert de privacy van haar personeel en haar klanten. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerkingen van de personeelsgegevens, het doel ervan alsook de mogelijkheden om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen. Daarnaast is er ook een beleid geschreven over de omgang met de persoonsgegevens die binnen de organisatie worden verwerkt.

Persoonsgegevens van werknemers:

Artikel 1 – Verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar personeel: Tilburg Centrum OG B.V. (hierna: Heuvelpoort), gevestigd aan Heuvel 37, (5038 CP) Tilburg met KvK nummer: 34153036,

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Heuvelpoort. Onder persoonsgegevens worden verstaan : alle informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam ,een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van onze werknemers :
 • Voor- en achternaam
 • BSN- nummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Camerabeelden
 • Foto’s (tijdens evenementen)
 • Relatie bij calamiteiten
 • Familie gegevens
 • Geboorteplaats/land
 • Nationaliteit
 • Informatie over het ID bewijs (soort/afgifte/verloop)
 • Bankrekeningnummer
 • Informatie over het dienstverband : datum in dienst, afloopdatum contract, contract vorm, functie, salaris, werkdagen, heffingskorting, pensioen, onkosten, burgerlijke staat.

Artikel 3 –  Doel van de verwerking

We verzamelen deze persoonsgegevens niet zomaar. De persoonsgegevens van onze werknemers worden verwerkt voor :

 • Onze personeelsadministratie
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting

De meeste gegevens zullen op grond van de arbeidsovereenkomst dan wel een wettelijke verplichting worden verzameld. In enkele gevallen is het mogelijk dat Heuvelpoort persoonsgegevens van u verzameld op grond van een gerechtvaardigd belang. Daarbij zal te allen tijde een belangafweging worden gemaakt waarbij de belangen van de werknemer worden afgewogen tegen de gerechtvaardigde belangen van de werkgever.

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van een rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@mercure-tilburg.nl
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden gedaan in persoon bij de contactpersonen zoals in dit document vermeld waarbij een legitimatiebewijs dient te worden getoond. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengt

Artikel 6 – Verstrekkingen aan derden

Uw persoonsgegevens zullen worden verstrekt aan diverse derden indien noodzakelijk voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dan wel omdat Heuvelpoort dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Arbodienst en het pensioenfonds.

In het geval dat Heuvelpoort partijen inschakelt voor haar verwerkingen, zoals bijvoorbeeld de salarisadministratie of de verzekeringsmaatschappij. Is met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten om de privacy van haar medewerkers te beschermen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

 1. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de Heuvelpoort verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald ten aanzien van alle gegevens die nodig zijn voor de fiscale bewaarplicht. Overige personeelsgegevens zullen na twee jaar na einde dienstverband worden verwijderd.

Artikel 9 – Beveiliging

Heuvelpoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Artikel 10 – Contact/klacht

Voor verzoeken, vragen of meer informatie kunt u zich richten tot de Privacy Coördinator via privacy@heuvelpoort.nl. Heuvelpoort wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

werken in de horeca
CIDH
carrière in de horeca
Mercure Logo

CONTACT

Heuvel 37
5038 CP Tilburg

Tel: +31 (0)13 535 46 75
personeelszaken@heuvelpoort.nl

stage horeca tilburg